Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. bovalar
veure  2. bovalar
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

1. BOVALAR o BOALAR m.
Tros de terra tancat on pasturen els bous (Maestr., Val.); cast. dehesa boyal. Han-ne perdut | lur bovalar, Spill 14507. Sobre lo boualar de Gandia, doc. a. 1493 (Archivo, vi, 97).Sobre l'antic bovalar de Castelló es troba documentació abundant en el llibre de les «Ordinacions de la vila de Castelló de la Plana», en el qual el mot bovalar presenta també la variant boveral, i el significat no és solament el de ‘tros de terra tancat per pasturar-hi els bous’, sinó també ‘lloc vedat’, ‘devesa’ en general. Lo honorable Consell... ordenà e llimità per bovalar als carnicers que asseguraran taula a tot l'any basta, del camí de la Alcora fins al camí del coll de la Guarrofera seguint per les mollonades antigues, romanint lo restant que solie esser bovalar per devessa o bovalar, e que aquell puxen emprar los vehins de la vila per a bestiar de criaçó o borregos, Ordin. Cast. cxviii. Lo honorable Consell..., per... que los vehins de la dita vila sien més inclinats en plantar vinyes, stablí e ordenà que les vinyes qualssevol que sien en lo dit terme axí de secà com de regadiu sien bovalar, e qualsevol bèsties o bestiars que en aquelles entraran cometen totes aquelles penes que en lo stabliment de bovalar són contengudes, ibid. cxxv.

2. BOVALAR m.
Lloc on se fan boves (Pego).