Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  talabard
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

TALABARD m.
|| 1. Cinyell on va penjada l'espasa; cast. talabarte. Una correja ab sos talabarts ja usada, doc. a. 1573 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Visitat aquell santuari, prengué sos talabars, espasa y daga, y los penjà en la rexa de la capella, Canyelles Descr. 406. Talabart: Baltheus vel baltheum, Torra Dicc.
|| 2. Planta ericàcia de l'espècie Rhododendron ferrugineum (Vallespir, Cerdanya, Boí); cast. rosa de los Alpes.
    Sinòn.:
|| 2, gavet, pentecostera, barset, salabardà, boix florit, boix de Núria, boixerica, boixerola.
    Etim.:
el || 1, de l'occità talabart, fr. ant. talevart, ‘pavès, escut gran que cobreix tot el cos’; el || 2 és possible que tingui el mateix origen, però també pot esser d'origen pre-romà segons indica Corominas DECast, iv, 349.