Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  compartir
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

COMPARTIR v. tr.
|| 1. ant. Dividir, distribuir en parts; cast. repartir, dividir. Sien compartides en quatre parts, doc. a. 1387 (Col. Bof. viii, 252). Cascuna de les tres parts en què compartia lo somniat poema, Aguiló Fochs foll. 8.
|| 2. Distribuir proporcionadament; cast. repartir. En fer scurar los abouradors e en compertir la dita aygua per los lochs acustumats, doc. a. 1363 (arx mun. de Barc.). Prengueren les cases compartint-se per aquelles, Tirant, c. 384. Prengué'l xacolata, compartint l'atenció entre la noya y'ls melindros, Vilanova Obres, iv, 23. Heu pas sopat? Are jo m'hi posava. Mus ho compartirem, Massó Croq. 119.
|| 3. Cedir a d'altres una o algunes parts del que es posseeix; cast. compartir. El comte pren la sua, de la qual faé tres parts, e les dues va compartir ab los castellans, e l'altra compartí ab los aragonesos e catalans, Boades Feyts 248.
|| 4. Tenir o usar en comú, juntament amb altres; cast. compartir. Si a mal hom t'acostaràs, si farà mal, tu'l compartràs, Turmeda Amon. Qui són els bandejats que comparteixen la sort de llur cabdill?, Alcover Poem. bíbl. 49.
    Fon.:
kumpəɾtí (or., men.); kompaɾtí (occ.); kompaɾtíɾ (val.); kompəɾtí (mall.).
    Conjug.:
segons el model de partir.
    Etim.:
del llatí compartīre, mat. sign.