Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  lletsó
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

LLETSÓ (i ses var. llecsó, llicsó, lletissó, llensó). m.
|| 1. imatge  Planta de la família de les compostes i del gènere Sonchus, principalment el Sonchus oleraceus, de tronc fistulós, fulles inferiors oblongues o pinnatífides, les caulinars auriculades, cabeçoles amb corimbes desiguals i terminals, aquenis ruats; es fa abundantment pels camps i vores de camins, i serveix d'aliment al bestiar i als conills; cast. cerraja, lechuguilla. Prin àloe e acàcia... e sia destemprat ab aygua de lecçons e mès en l'uyl, Alcoatí 82. Com l'ensiam de ruques y espinachs o llacsons y cosconilles, Vilanova Obres, ix, 11. Les altres espècies de Sonchus porten diferents adjectivacions al nom de lletsó: a) Lletsó petit, o de cadernera, o de paret: l'espècie Sonchus tenerrimus, de tronc dret i fistulós, fulles blanes, pinnatífides en segments quasi oposats, les caulinars amb el peciol eixamplat, cabeçoles en corimbe; cast. cerraja tierna.b) imatge  Lletsó d'aigua: l'espècie Sonchus maritimus (Tarr.).—c) Lletsó punxós: l'espècie Sonchus asper (Tarr.).
|| 2. a) Lletsó de foc: planta de l'espècie Senecio vulgaris, de tronc dret, estriat, fistulós i ramós, fulles inferiors peciolades i les altres abraçadores, flors grogues, fulloles de l'involucre amb una taca negra en la punta; es troba a la vorera de camins i camps de Mallorca.—b) imatge  Lletsó d'ase: planta de l'espècie Taraxacum officinale, de fulles runcinades, de lòbuls allançats-triangulars i fulloles de l'involucre reflexes; abunda en les altures dels Pirineus.
|| 3. fig. Escopinada, gargall (Llofriu).
Llicsons: nom satíric que es dóna als habitants de Tàrrega.
    Fon.:
ʎəksó (Empordà, Vallès, Penedès, Camp de Tarr.); ʎetsó (Ribagorça); ʎeksó (val.); ʎiksó (Al.); ʎiʦó (Ribera de la Seu, Mall.); ʎəʦó (Mall.); ʎənsó (Men.); ʎətisú (Ribesaltes); ʎətisó (Olot, Viladrau).
    Var. ort.
ant.: llapsó (Llapsons o llecsons: Sonchus, Pou Thes. puer. 36).
    Etim.:
probablement d'una forma llatina *lactitiōne, derivada de lacte ‘llet’, com ho fa suposar la forma provençal laitissoun i la francesa laiteron, noms de la mateixa planta Sonchus (cf. Spitzer Lexik. 65).