Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  llibrell
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

LLIBRELL (i ses var. gibrell i ribell). m.
Recipient de terrissa, a manera de plat gran, de forma troncocònica invertida, més ample que alt, i que serveix per a escurar els plats, rentar-se els peus, posar coses en remull, etc.; cast. lebrillo, barreño. Un librell de pastar, doc. a. 1388 (BSAL, xi, 214). Obra comuna de terra... axí com a jarres, cantes, ... cresols, librells, rajoles, Eximenis (ap. Arch. Ib. Am., xxiv, 373). Sent Benet pres lo sapisteri o librell, Quar. 1413, pàg. 99. Un llibrell gran de Verdú, doc. a. 1662 (Est. Univ. x, 136). L'impressió de l'aygua al esbandir-se en el gibrell, Pons Auca 36. El crestall rebeja | a dins el ribell, Ramis Clar. 80. Els llibrells de vi encara estan a vessar, Salvador FB 17.
    Fon.:
ʎiβɾéʎ (val. i eiv.); ʒiβɾéʎ (pir-or., or., eiv.); ʤiβɾéʎ (occ.); riβéʎ (Ll., Massalcoreig, Sta. Col. de Q., Camp de Tarr., Priorat, Gandesa, Tortosa, Mall., Men.); dɾiβéʎ (L'Alcora, Albufera de Val.).
    Intens.:
—a) Augm.: llibrellàs (gibrellàs, ribellàs), llibrellarro (gibrellarro, ribellarro).—b) Dim.: llibrellet (gibrellet, ribellet), llibrelliu, llibrelló (gibrelló, ribelló), ribelletxo, ribellel·lo, ribelloi.—c) Pejor.: llibrellot (gibrellot, ribellot).
    Etim.:
del llatí labrĕllu, mat. sign.