Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. lloar
veure  2. lloar
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. LLOAR v. tr.
Manifestar aprovació de perfeccions o bones qualitats com a inherents a una persona o cosa; cast. alabar, loar. Loats nostra Dona de veritat, car on més la loarets més metrà nostra Dona en ver tot ço que jo li demanaré, Llull Sta. Mar. 71. Devant la Duana venguessen loant Deus, Muntaner Cròn., c. 68. Tu ara cuydes-les molt haver lohades, Metge Somni iv. E si algú n'hi ha, dic que és gran; per què lou-ne lo teu sant nom, Oliver Exc. 73. Siau qui sou; mes no... ab emfàtiques declamacions lloant tot lo que és vostre, fins les matexes úlceres, Costa Horac. 93. a) refl. ant. Manifestar-se satisfet de les bondats d'algú o d'alguna cosa. A vós, Sènyer Déus, me lou e fas gràcies de la mia cogitació, Llull Cont. 151. Si lo cònsol, qual que serà, és persona de bé, e tal que los mercaders se'n loen e'l vullen, doc. a. 1381 (Capmany Mem. ii, 158).—b) refl. Vanagloriar-se; fer ostentació de les qualitats pròpies. Reptaran-los contínuament... loant si mateixes de lealtat sobre Fabrici, Metge Somni iii. Loant-se que era fill del gran Júpiter, Alegre Transf. 74.—c) ant., jurispr. Aprovar; donar per bo un acord, una determinació. Per ço que'l commú lloàs e atorgàs tot ço que seria feyt, Muntaner Cròn., c. 278. Plàcia a vós, senyor, los dits capítols als dits fusters loar e confermar, doc. a. 1393 (Col. Bof. xli, 94). Aquesta és la mia derrera voluntat, la qual lou, aprou e vull que valega per dret de testament, doc. a. 1485 (BSAL, x, 16).
    Refr.

—«Tant val a l'hom esser loat de mals hòmens, com esser loat de males coses» (Tirant, c. 59).
    Fon.:
ʎuá (Barc.); ʎoáɾ (Val.); ʎoá (Palma).
    Etim.:
del llatí laudare, mat. sign.

2. LLOAR topon.
El Lloar: poble situat en el Priorat, part. jud. de Falset.
    Fon.:
ʎoá (en la pronúncia comarcal).
    Etim.:
contracció de llosar, col·lectiu de llosa.