Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  rabinar
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

RABINAR v. tr. ant.
Fer objecte de cerimònies de ritu judaic els animals o carns destinades a l'alimentació. Ell e lurs predecessors han acustumat de rabinar carns en la dita parròquia de tant de temps ensà, que mamòria de hòmens no és en contrari, e ara los carnissers d'aquí, per iniquitat que han devés los dits jueus, no'ls lexen rabinar de les dites carns... On nós... deim-vos e us manam que encontinent com per los dits jueus raquests ne serets, fassats manament als carnissers d'aquí... que lexen als dits jueus rabinar de les carns d'aquí, segons que han acustumat, doc. any 1380 (Mostassaf 210-211). Mana... a tot hom, generalment, de qualsevol ley, condició o stament sia, d'aquí avant no gos ne presumesca palesament ne amagada rabinar ne fer rabinar bestiar alcun, e assò sots pena a aquell de qui serà lo dit bestiar, de XXV lliures, e a aquell qui'l rabinarà, de altres XXV lliures, doc. a. 1396 (Mostassaf 239). Se segueix que fan comprar als cristians les carns per ells rabinades et degollades, com no són trobades juhigues, la qual cosa és fort vituperosa als cristians que mengen ço que ells lexen, judaizat per ells, doc. a. 1397 (Geogr. C. Barc. 497).
    Etim.:
derivat de rabí.