Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  saia
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

SAIA f.
|| 1. ant. Tela prima, feta de diverses matèries i que servia per a fer calces i peces de vestir lleugeres. De quolibet panno de saya, VI diners, doc. mitjan segle XIII (RLR, iv, 366). Per calces de saya, doc. a. 1258 (Soldevila PG, iii, 442). Cambrayns, estanforts, peloses, angleses, sayes d'Arraç e totes teles se venen a canes, Saya de lua, Saya de Biam, Cost. Tort. IX, xviii, 6. III pecias pannorum de sayes d'Ipre, doc. a. 1307 (RLR, iv, 378). Unam peciam scapulorum de saya de Biam, id. (ibid. 380). Li féu descarregar DCCCCXXXV bales de draps de diverses colors, e saffrans, corals, costals de sayes e altres diverses mercaderies, doc. a. 1394 (Ardits, i, 46). Sien tenguts denunciar... e dir... tots draps de lana, bonets e escapolons, sayes, fustanis, canamaçeries, teles, draps de seda e totes altres coses, Cap. Ordin. Drets Gral. 1481, cap. 49. Una peça de saya de seda blanqua, Inv. Eixarch 1517.
|| 2. ant. Túnica talar que usaven els homes i les dones; cast. saya. E fo d'una saya morada | sens nulles obres gint vestida, Am. f. conf. 508. Una saya de drap negre fusades ab son cors rodat, és de dita senyora,... una saya de valut carmesí, és de dita senyora, ab les mànegues amples, doc. a. 1523 (Alós Inv. 40). Ordenam se done a los religiosos... lo primer any, saya y musseta; lo segon, scapulari y caputxo, doc. a. 1618 (BSAL, ix, 188). Ara em posaré | sa saya que tench millor, Penya Poes. 261. Saya de dona: Tunica mulieris, Nebrija Dict. Saya, roba de dona: Ampla et oblonga vestis, Lacavalleria Gazoph. Saya, roba alta de dona: Vestis lacinata, tunica muliebris, cyclas, Torra Dicc. Dur saia: anar una dona vestida de senyora, no de pagesa (Manacor, segle XIX i principis del XX).
|| 3. ant. Peça del cup, probablement un drap per a cobrir-lo. Item unam sayam de cub furnitam, doc. a. 1388 (BSAL, xi, 152).
    Etim.:
del llatí *sagĭa, derivat de sagum, ‘túnica curta, vesta militar’.