Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  xàquera
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

XÀQUERA f.
Dansa valenciana (anomenada també xàquera vella) que fins a les darreries del segle XIX es ballava per tot el País Valencià; era de ritme lent, d'aire distingit i cerimoniós, i era executada al so de dolçaina i tabalet, presidida pel rector i el batlle, i la parella cap de dansa era formada per persones casades (vegeu ne la descripció en Dicc. Dansa 498-499, i referències en Martí G., Tip. mod. i, 119, i en Amades Diad. ii, 174 i ss.). Oh edat aquella en què el ball se ballava de la jàquera vella!, Llorente Versos 78. La dansa és fina i elegant, lenta com una xàquera, Salvador FB 79.
    Loc.

Ser de la xàquera vella: ser molt vell (val.).
    Fon.:
ʧákeɾa (val.).
    Etim.:
del cast. jácara, ‘romanç o entremès breu en què se solen contar fets de la vida rufianesca’ i ‘dansa i música amb què s'acompanyava la representació del dit entremès’; l'origen del mot jácara hauria de cercar-se en el cast. jaque, segons Corominas DECast, s. v. jácara; però Asín Palacios proposa amb reserves la idea que xàquera o jàquera vingui de l'àrab jakāra, ‘acció de molestar, contrariar o importunar’ (Al-Andalus, ix, 31).