Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  androna
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

ANDRONA f.
|| 1. Carreró o passadís estret entre dues cases per donar-los claror i passatge. L'escala que vos manàs fer en aquel endrona qui es el [=en el] palau de Santaeulalia, doc. a. 1302 (Geogr. C. Barc. 416). Una casa qui antigament solia esser cuyna del spital... ab la part que li pertany en la androna que es detràs lo dit spital, doc. a. 1407 (Ordin. Hosp. 74). Entre la casa de la dona e la casa d'un seu veí havia un carreró que hom apella androna, Decam. ii, 45 Lo carrer den Malla vé a ser una androna llargaruda que separa dues rengleres de cases, Vilanova Obres, ix, 7. A Ciutadella hi ha el carrer de ses Andrones.
|| 2. Conducte subterrani per on se'n van les aigües sobreres o brutes (Val., Alcoi); cast. albañal.
    Fon.:
əndɾónə (Barc.); andɾóna (Val.).
    Sinòn.:
|| 2, albelló.
    Etim.:
del llatí andrōna, ‘espai entre dues cases’, ‘passadís entre dos murs’ (cfr. G. Bertoni en ZRPh, xxxv, 67).