Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. llavador
veure  2. llavador
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

1. LLAVADOR, -ORA m. i f.
Persona que es dedica a llavar o rentar la roba, llana, etc.; cast. lavador. Ni a lavadors ni a lavaneres de lana, Ordinacions del rei Sanxo (RLR, xxix, 55). a) f. Dona que renta la roba d'altri; bugadera (Gandesa, Tortosa, Xerta, Maestrat, Cast., Elx); cast. lavandera.
Llavador: llin. existent a Terrassa, Granadella, Callosa d'En Sarrià, Ontinyent, Alcoi, St. Joan d'Al., etc.
    Fon.:
ʎaβaðó (Gandesa, Tortosa); ʎavaóɾ (Cast., Al.); ʎaβaóɾ (Val.).
    Etim.:
del llatí lavatōre, mat. sign.

2. LLAVADOR m.
Lloc on es llaven o renten els objectes; especialment, Safareig on les dones van a rentar la roba; cast. lavadero. Una picha o lavador de scudelles ab una canal o broch de pedra, doc. a. 1403 (Aguiló Dicc.). Per seruey de totes e sengles persones qui en lo dit lauador vulran lauar lana, doc. a. 1416 (arx. mun. de Barc.). Una exeta de coure per lo lavador del vestiari, doc. a. 1441 (Rev. Cat., iii, 44). Tenir nets abeuradors y levadors, Bruniquer Rubr., v, 110.
    Fon.:
ʎaβaðó (Tamarit de la L., Calasseit); ʎaβaóɾ (Val.); ʎavaóɾ (Cast., Al.); ʎəvəðó (Esporles, Banyalbufar, Inca, Randa). A Mallorca, generalment s'usa en plural: es llavadors (ləvəðós Inca, Randa); a Valldemossa, Santa Maria i algun altre poble de Mallorca s'empra la forma llavadossos, plural analògic format damunt el plural correcte llavadós interpretat com a singular.
    Loc.

Anar-se'n tot p'es forat des llavadors: perdre's o minvar molt una cosa a causa de les despeses extraordinàries, dels interessos, etc. (Inca).
    Sinòn.:
rentador.
    Etim.:
del llatí lavatōriu, mat. sign.