Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  alicorn
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

ALICORN m.
|| 1. Unicorn, animal fabulós semblant a un cavall, amb una banya enmig del front; cast. unicornio. Canta codolades | y sap contarelles | d'alicorns y fades | y poals florits, Alcover Cap al tard 8.—V. unicorn.
|| 2. «Certa pedra groga, cendrosa o parda, que suposen té ses mateixas virtuts que s'atribueixen al alicorn» (Un Mall. Dicc.).
|| 3. Escarabat amb banya (Biniamar, Mall.); cast. unicornio.—V. escarabat.
|| 4. Figura satírica que els frares dominics de Palma i Manacor posaven a la porta de l'església o convent, els dies de festa grossa, per a diversió del poble.
|| 5. Home bajà, inútil, que no fa més que nosa (Mall.). Que ja'l tornam tenir a s'alicorn a dir bajanades y fer nosa? Alcover Rond. i, 24.
|| 6. Nom d'un instrument de música que dugueren a Mallorca l'any 1868 Per fer novetat | y tocà an es born | han duit s'Alicorn | molt ben enflocat, cançó pop. d'aquells temps (ap. Hist. Sóller, i, 619).
    Cult. pop.
—I. Sobre les virtuts que s'atribuïen a l'alicorn || 1, V. unicorn.—II. L'origen de la figura satírica anomenada alicorn ( || 4) va esser un faristol de bronze en forma d'alicorn (animal fabulós) que hi havia a l'Edat Mitjana en el cor del convent de St. Domingo de Palma. «Dicho mueble, regalado al convento en 1384 por Andrés S'asquella, en la época de mal gusto fué sustituído por otro de madera, y destinado a servir de risa en la entrada de la Portería, durante las principales fiestas que celebraban los frailes. Vestíanlo de un modo rídículo, poniéndole en el pecho una poesía satírica o burlesca, y en esta forma servía de entretenimiento a la gente sencilla. Cuando el atropello sufrido por los religiosos dominicos en la noche del 28 de Febrero de 1823, el Unicornio fué vendido con otros muebles del Convento, pasando a enriquecer un museo extranjero. Con este motivo, durante las fiestas de la beatificación de la madre de Santo Domingo doña Juana de Aza, celebradas en agosto de 1829, los frailes le reprodujeron de bulto, vistiéndole de estudiantón en actitud de enseñar una poesía alusiva á las fiestas y a su viaje al extranjero» (Rul·làn, Hist. Sóller, i, 619). Els dominics de Manacor, en el segle passat, també posaven en el portal de la seva església, el dissabte i el dia de St. Domingo, una figura dita alicorn, que tenia el cap d'ase i el cos d'home vestit de capellà, amb una ploma en la mà com si volgués escriure; representava l'heretgia, segons deien. Una cançó pop. diu: «S'alicorn de Sant Domingo | va vestit de capellà | amb una ploma en sa mà, | i no sap què s'ha d'escriure».
    Var. form.:
unicorn, unicorni.
    Etim.:
del llatí ūnicŏrnis, ‘que té una sola banya’. El canvi de l'inicial ūni- en ali- (cat. alicorn, it. alicorno, port. alicornio, fr. ‘licorne) s'és produït per substitució de l'art. aràbic al- a l'element un- que era aparentment un article indeterminat (cfr. Baist, en Rom. Forsch. i, 445).