Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  alquena
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

ALQUENA f. ant.
Arrels de la planta Lawsonia inermis, que, reduïdes a polsim i dissoltes amb aigua, s'empraven com a cosmètic i principalment per tenyir els cabells i les celles; cast. alheña. Abunda en diversitats de grans, així com de forment, ordi,... pèsols, tremussos, arròs, alquena, adcercó, Eximenis Reg. 25. Alquena ha aytal la conexensa que sia ben verda e ben prima e molta, e si uols ueura si es fina, destrempala ab holi, e deu tornar vermella, e si no no uall res, Conex. spic. 13 v. Preneu... vna liura d'alquena e vna liura de oli, Dieç Menesc. ii, 40. Ja surt la forma alquena en Cost. Tort. IV, xv, 24.
    Etim.:
de l'àrab al-ḥanna, ‘la planta Lawsonia inermis’.