Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. averar
veure  2. averar
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. AVERAR v. tr. ant.
Adverar; cast. averar. Sicut II boni homines averaran per sacramentum, doc. a. 1075 (Rev. Biblgr. iv, 12). Fascen lur esmena los senyors axi con els poran auerar, Usatges, trad. segle XIII (Anuari IEC, i, 288). No li vulles contrastar ne assatjar de sostenir ço que mantenir ne averar no pories, Metge Somni iv. E ço que dit és... se pot mills averar e fundar per les paraules e obres de nostre Salvador, Collacio, segle XIV (Col. Bof. xiii, 325).
    Etim.:
del llatí advērāre, mat. sign.

2. AVERAR v. tr.
Agafar una cosa que està alta o allunyada i per arribar a la qual es necessita allargar el braç o fer un esforç (Ll., Pla de Urgell); cast. alcanzar, coger.
    Fon.:
aβeɾá (Agramunt, Artesa, Bellpuig, Lleida, Ponts, Pradell, St. Martí de M.).