Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. cardinal
veure  2. cardinal
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. CARDINAL (i ant. també cardenal). adj.
Principal, fonamental; cast. cardinal. Nombres cardinals: els adjectius numerals que expressen simplement la quantitat numèrica. Punts cardinals: els quatre punts de l'espai en què es considera que està dividit en parts iguals l'horitzó, i que estan determinats respectivament per la posició del pol septentrional (Nord), la del sol a migdia (Sud), i la de la sortida i posta del sol en els equinoccis (Est i Oest). Virtuts cardinals: les quatre virtuts anomenades prudència, justícia, fortalesa i temprança, que es consideren com a fonament de totes les altres. Les virtuts cardenals han manera e estinct natural com s'ajuden contra vicis, Llull Arbre Sc. i, 239. Tot bon ciutada... deu hauer les virtuts cardenals, Eximenis II Reg., c. 47. E si altres virtuts aconseguir no pots, almenys aconsegueix a present les cardinals, Curial, iii, 14. Set esteles no poch clares, tres teulogals e quatre cardinals, de continu se volten, Corella Obres 150.
    Etim.:
pres del llatí cardĭnāle, mat. sign.

2. CARDINAL m. ant.:
V. cardenal, art. 2.