Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  conformitat
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

CONFORMITAT f.: cast. conformidad.
|| 1. Qualitat de conforme; concordança, igualtat de forma o de manera d'esser d'una cosa en relació a una altra. Revoquen totes e sengles ordinacions... sinó aytant com han conformitat ab aquestes, doc. a. 1387 (Col. Bof. viii, 276). Quina conformitat de voluntats fon may semblant?, Villena Vita Chr., c. 217.
|| 2. Assentiment, adhesió al parer d'altri. Ab conformitat del Rt. Capítol, Bruniquer Rúbr. v, 44.
|| 3. Resignació, conformança. Sabia pendre les coses d'aquest món ab conformitat, Vilanova Obres, iv, 17.
|| 4. Forma o manera determinada de fer una cosa. La segona vegada se fa en la matexa conformitat, doc. a. 1688 (Col. Bof. xli). Repareu de quina conformitat van conduhits, Vilanova Obres, xi, 109.
    Etim.:
del llatí confōrmĭtāte, mat. sign.