Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  divorci
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

DIVORCI m.: cast. divorcio.
|| 1. Dissolució legal del matrimoni, amb separació dels cònjuges. Solt o partit lo matrimoni per mort o per divorci, Cost. Tort. V, i, 10. Si serà algun diuorçi nou | dels que huy s'usen?, Somni J. Joan 372. Entre plors y flastomias, | sa dona clama: Divorci!, Aguiló Poes. 173.
|| 2. fig. Ruptura del lligam o unió entre dues coses. Voleu usurparuos lo ceptre... y metre diuorci a hon no us calia, Brama llaur. 180.
    Fon.:
diβɔ́ɾsi (Barcelona, Val.); divɔ̞́ɾsi (Palma).
    Var. form.
vulgars.: divorç, divorjo, vivorjo.
    Etim.:
pres del llatí divortium, mat. sign.