Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  eunuc
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

EUNUC m.: cast. eunuco.
|| 1. Home castrat que guarda les dones d'un harem. Per les cambres de la reina... darrera els cancells eunucs i seguidors ja són vells, Carner Lluna 120.
|| 2. En la història antiga oriental, ministre favorit. Pren les viandes més fines | pels eunucs de son palau, Alcover Poem. Bíbl. 45.
|| 3. Home castrat. En alguns hòmens eunuchs, ço és, castrats, Albert G., Ques. 67
    Fon.:
əwnúk (Barc.); ewnúk (Val.); əwnúс (Palma).
    Etim.:
pres del gr.-llatí eunuchus, mat. sign. (compost del gr. εὐνή ‘llit’ i ἔχω ‘guardar’).