Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  feram
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

FERAM o FARAM (i dial. afaram). f.
|| 1. Conjunt de feres, d'animals salvatges (Plana de Vic, Maresme); cast. salvajina. Ans ho fayan calàpets e serpens e escurpins e vibres e altres males cuques e afaram molt cruels e envirinats, Tuglat (Col. Bof. xiii, 98).
|| 2. Animal salvatge o danyós (Ripoll, Tarr., Tortosa); cast. alimaña. «Aquesta mula és una mala feram». Ah mal afaram! crida el ferrer, Scriptorium desembre 1926.
|| 3. Bèstia fantàstica i espantosa (Tortosa, Maestr., Cast.); cast. fiera, endriago. «Pareixes una feram»: es diu a un qui posa la cara terrible (Benassal). Los amargats teuladins mirant esparverats ad aquells afarams en figura d'home, Pascual Tirado (BSCC, vii, 329).a) fig. Diu que ans de dos mesots eixe afaram d'estrelàs té que pegar-li a la terra la gran empesonà, ibid. viii, 245.
|| 4. Conjunt d'animals domèstics o bestiar menor, com conills, porcs, aus casolanes (Plana de Vic, Balaguer); cast. ganado menor.
|| 5. Conjunt d'aus casolanes (Andorra, Olot, St. Feliu de P., Berga, Bagà, Vallès, Penedès, Solsona, Cardona, Camp de Tarr., Conca de Tremp, Oliana, Ponts, Ll., Pla d'Urgell, Fraga, Eiv.); cast. averío, aves de corral. De no anar per ciutat gallines ne altre affaram, doc. a. 1603 (ap. Aguiló Dicc.). Lo que més abunda són caps de faram, com pollastres, capons i algun ànec, Serra Calend. folkl. 297.
|| 6. Au casolana (Massalcoreig); cast. ave de corral.
|| 7. fig. Conjunt de gent dolenta o avalotada (Ripoll, Olot, Plana de Vic); cast. canalla. L'hi esperen amb los númides, arpies i amazones, | feram que foragita de l'Àfrica el desert, Atlàntida viii. La faram de les vehines ab sas andròminas entre mans envoltavan an en Lluís, Pons Auca 48. Si ho diguéssim a tota aqueixa faram de servey, uy! ja ho sabria tothom, Oller Fig. pais. 28. «Les dones són mala feram».
|| 8. fig. Conjunt d'infants, especialment dels qui avaloten, es belluguen molt o fan malifetes (Empordà, Vallès, Penedès); cast. chiquillería. «Aquesta feram tot ho embruta». «Hem sortit a passejar amb tota la feram»: amb tota la mainada (Empordà).
|| 9. fig. Persona que perjudica o molesta (Benavarre, Maestr., Val.); cast. chinchoso. «Eixe xic és més afaram! Tot ho vol fer al'hora!» (Morella). a) Afarams, pl.: nom satíric que es dóna als habitants de Cervera del Maestrat.
|| 10. Herba molt menuda que neix dins el sembrat i se'l menja (Gandia, Benirredrà). May serà sech | ni ayguamoll, | sisca, fenoll, | evols, braçeres, | carts, romagueres, | canyota, gram, | cuca, faram, | si hi naxeran | no hi crexeran, Spill 12518.
    Fon.:
fəɾám (Olot, Ripoll, St. Feliu de P., Empordà, Berga, Bagà, Plana de Vic, Pineda, Cardona, Solsona, Vallès, Penedès, Camp de Tarr., Eiv.); feɾám (Pobla de S., Benavarre); faɾám (Andorra, Oliana, Ponts, Balaguer, Ll., Fraga, Pla d'Urgell, Maestr., Val.); əfəɾám (Olot); afaɾám (Massalcoreig, Tortosa, Morella, Cast., Val., Gandia); fɾám (Camprodon, Cardona).
    Intens.
despectiu: feramot, afaramot.
    Etim.:
probablement del llatí vulgar *fĕrāmen, mat. sign. || 1.