Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. fresa
veure  2. fresa
veure  3. fresa
veure  4. fresa
veure  5. fresa
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. FRESA f.
|| 1. Acte de pondre els peixos; cast. freza, desove. Estar les anguiles a la fresa: acostar-se les anguiles a les voreres per fregar-se el ventre amb la sorra i fer millor els ous (Aguiló Dicc.).
|| 2. Excrement de conill (Vinaròs, Mall., Eiv.); cast. freza.
    Fon.:
fɾέzə (or.); fɾézɛ (Vinaròs); fɾə́zə (Mall.).
    Etim.:
derivat postverbal de fresar, art. 1.

2. FRESA f.
Eina amb una punta cònica d'acer amb què s'eixampla l'entrada d'un forat fet a una peça de matèria dura; eina emprada per a foradar mecànicament peces metàl·liques; cast. fresa.
    Fon.:
fɾέzə (Barc.); fɾésa (Val.); fɾə́zə (Palma).
    Etim.:
pres del fr. fraise, mat. sign.

3. FRESA f.
Fraula.
    Fon.:
fɾésa (Val.); fɾéza (val. no apitxat); fɾésə (mall.).
    Sinòn.
preferibles: fraula, maduixa.
    Etim.:
pres del cast. fresa, mat. sign.

4. FRESA f. ant.
Fres. Uns vestiments de brocat morat carmesí ab parament de setí vert ab fullatge y freses y fresedures de or fi, doc. a. 1571 (Aguiló Dicc.). (Potser la forma freses que apareix en aquest document no representi un plural de fresa, sinó una variant de fresos, pl. de fres).

5. FRESA f.,
contracció vulgar de feresa (Ll.).