Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  nissaga
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

NISSAGA f.
Estirp, raça; cast. raza, casta. «Aquest és un mal home; ja en ve de nissaga». «Lo sapo se minja tota la mala nissaga del camp» (val.). Mes jo sola restant-li de sa reial nissaga, Atlàntida i. Han rebregat l'honra de la meva nissaga, Vilanova Obres, xi, 210.
    Fon.:
nisáɣə (or., bal.); nisáɣa (val.).
    Etim.:
incerta. Han estat proposades diverses solucions: un llatí *neptiaca (derivat de nĕptis ‘néta’), una forma llatina *niditiacu (derivada de nīdus ‘niu’) i una derivació del llatí natio ‘raça’. La discussió d'aquestes etimologies pot veure's en Nph. Mitt. xvi, 86 i xxi, 78, i en BDC, ix, 89.