Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  orxella
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

ORXELLA (ant. escrit també orxela i urxella). f.
Liquen de diferents espècies, principalment del gènere Roccella, del qual s'extreu una matèria colorant; aquesta mateixa matèria, de color violeta o purpúria, de la qual es tenyien en l'edat mitjana els draps preciosos, com les gramalles dels consellers, etc.; cast. orchilla. Tota carga d'orxela, Leuda Puigc. 1288. Item ortxela, la carga XII diners, doc. a. 1311 (RLR, xxxi, 73). Càrrega d'orxella, doc. segle XIV (Priv. Ordin. Valls Pir. 351). Ningun tintorer no gos donar roja ne urxella en negun drap blau, doc. a. 1387 (Col. Bof. viii, 272). Mestre de tint | de full urxella | no aparella | ni fa més tines, Spill 2543. Horxella ha aytal la conexença que sia engeras e sia trempada per bona manera, e com hom ne trencha deu auer-color de terra e tantost deu tornar en sa color morada bona e ardent, e guarda no y aia masa horí, Conex. spic. 22 vo. Urxella fina | per fer tintura purpurina, Costa Agre terra 91.
    Fon.:
uɾʃéʎə (or., mall.).
    Etim.:
incerta. Probablement importat de l'it. orcella, mat. sign.; segons Simonet Glos. 407, la forma italiana i les seves equivalents espanyola, francesa, portuguesa, etc., deuen venir d'un llatí auricella ‘dauradeta’ o ‘orelleta’; García de Diego Dicc. 803a fa venir orchilla del llatí *auricilla (dim. de auris), ‘orelleta’.