Diccionari Català-Valencià-Balear
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  témpores
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT

TÉMPORES f. pl.
Temps de dejuni al començament de cadascuna de les quatre estacions de l'any, que abans es feia en tres dies de la mateixa setmana (dimecres, divendres i dissabte); cast. témporas.
    Refr.
—a) «Per Sant Tomàs, témpores davant i témpores detràs».—b) «Les témpores de Sant Tomàs, de la serra no cauràs si dejunades les has».—c) «¿Què té que veure el cul amb les témpores?» (or., occ., val.); «¿Què n'és, es cul, de ses témpores?» (bal.): es diu per manifestar que no tenen res de comú dues coses a les quals algú atribuïa analogies.
    Var. form.
ant.: tempres (Vigílies d'apòstols e d'altres mil sants, e quatre tempres, Decam. ii, 177; Lo dimecres e'l divendres | e'l dissaptes són quatre tempres, Lun. 16).
    Etim.:
pres del llatí tĕmpŏra, ‘temps’, i mat. sign. en el llatí eclesiàstic.