Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  alemània
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Siṇnims  CIT  TERMCAT

ALEMÀNIA o ALEMANYA topon.
Nació del centre d'Europa; cast. Alemania. Lo vizcahí que's troba'n Alemanya paralitich, Ausias March 101. Lo emperador de Alamanya, Pere IV, Cṛn. 302. Las personas que la exercitan en Alemania, doc. a. 1678 (Hist. Grem. ii, 187). L'emperatriu d'Alemanya, Aguiló Poes. 196. A Bèlgica, a Alemania, Obrador Arq. lit. 81.
    Fon.:
ələmániə (Barc.), alemánia (Val.), ələmániə (Palma), són les pronúncies vulgars modernes; la pronúncia antiga devia esser ələmáɲə, i és l'adoptada com a forma literària moderna.
    Var. ort.:
Alamania, Alamanya, Alamayna.
    Etim.:
del llatí Alamānnĭa, mat. sign.