Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  abundància
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

ABUNDÀNCIA f.: cast. abundancia.
|| 1. Quantitat grossa, més que suficient. Qui 'ns ha dats quatre anys seguents molt gran abundancia dels fruyts de la terra, Tirant, c. 5. E sens abundancia de coses los regnes son ocasió de ladronicis, Scachs 98.
|| 2. espec. Quantitat més que suficient de recursos per a viure; riquesa. E do larguetat e abundancia a aquells e aquelles qui mal hi han treyt, doc. a. 1373 (Col. Bof., xl, 163). Car les abundancies mundanals te han desemparat, de les quals null hom no fo hanch segur, Genebreda Cons. 59. Les fogasses ben visibles al tinell, perquè els morts estimats s'alegressin de l'abundància, Villangómez Any 75.
|| 3. Liberalitat, llarguesa en el donar. Li feu la messió tot aytant com anà per sa terra, molt mils e ab major abundancia que no havia feyt al venir, Muntaner Cròn., c. 24.
|| 4. Gran intensitat, excés. Si hagués gran abundancia de calor, Llull Felix, i, 116. Estava en oració e plorava per abundancia de devoció, Llull Blanq. 59.
|| 5. pl. Veces.—V. abondància.
    Loc.

adv.En abundància: abundosament, en gran quantitat. Fonts de piadoses lagrimes dels seus vlls en tan gran abundancia corrien, Pereç Sant Vicenç 21. Begué llet en abundancia, Massó Croq. 51. Creixen amb tanta abundancia, Serra Calend. folkl. 42.
    Cult. pop.
—a) «L'abundància mata la fam» (Cat., Val.); «S'abundància mata sa fam» (Men.). Vol dir que posseir abundosament una cosa fa que no l'apreciem i no en fem cas.—b) «L'abundància viu en la rectoria»; cast. en casa del abad, comer y llevar (Saura Dicc.).—c) «De l'abundància del cor parla la llengua» (Martí G. Dicc.); «De l'abundància del cor neixen les paraules» (Marroig Refr.). Sentència presa de l'Escriptura: ex abundantía enim cordis os loquitur (Matth., xii, 34); per la habundancia del cor parla la bocca, Evang. Palau 12.
    Fon.:
əβundánsiə (Barc., Men.); aβundánsia (Val.); əβundánsi (Palma).
    Var. ort.:
ant.: abundantia, habundantia.
    Var. form.:
abondança, abundança.
    Etim.:
pres del llatí abundantĭa, mat. sign. La forma abondança és la vertaderament popular quant a la formació, però no sabem que s'usi en el llenguatge viu.