Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ajocar
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

AJOCAR v. tr.
|| 1. refl. Posar-se les gallines o ocells en el lloc on han de dormir; cast. recogerse. La rosa's fa una aucella, sobre'l roser s'ajoca, Guimerà Poes. ii, 127. Dessota la vella gàrgola xericant s'han ajocat [les orenetes], Collell Flor. 141. a) tr. Portar a dormir el bestiar o l'aviram (Barc.):
|| 2. refl. per ext., retirar-se a dormir un animal qualsevol o una persona; cast. acostarse. «A boqueta de nit, quan les mosques s'ajoquen» (Castelló). Hi volejavan els pensaments com un aixam d'abellas al ajocarse, Pons Auca 228.
|| 3. Ajaçar-se, posar-se a un lloc per dormir; cast. acostarse. Pensa en sa jaieta que l'havia acompanyat i s'era ajocada no gaire lluny d'ell damunt aquella rama de pi, Alcover Rond. vii, 69.
|| 4. met., refl. Pondre's (un astre). El sol a poc a poquet s'ajoca, Massó Croq. 95.
|| 5. refl. a) Agotzonar-se, posar-se amb els genolls doblegats i amb les anques reposant damunt els talons (Empordà, Torelló, Val.); cast. ponerse en cuclillas.b) tr. Ajupir (Conflent, Arles, Penedès, Maestrat, St. Climent i St. Lluís de Men.). «Ajocar el cap» (Arles).
    Loc.
—a) Ajocar-se amb algú: estar-hi en bones relacions, avenir-se molt amb ell (Olot).—b) Ajocar-se amb sol com les gallines: anar a dormir dejorn (Val.).—c) Saber a on s'ajoquen les gallines (Cast.) o Saber a on s'ajoca el dimoni (Val.): esser molt viu, saber moltes coses que els altres no solen saber, referent a certes persones o coses.—d) «Ací està ajocat; agafa-lo del rabo!»: ho diuen al que cerca una cosa per algun lloc on no la pot trobar perquè no hi és (Martí G. Dicc.).
    Fon.:
səʒuká (Arles, Conflent); əʒukáɾsə (Gir., Empordà, Garrotxa, Barc., Penedès); əʒukásə (Torelló); aʒokás (Esterri d'A.); aʒokáɾse (Gandesa, Pego); aʤokáɾse (Tortosa, Maestrat, Castelló); aʧokáɾse (Benavarri, Val.); əʒukaɾsέ (Sant Climent i Sant Lluís de Men.).
    Conjug.:
regular segons el model de cantar.
    Etim.:
format damunt joc o joca ‘lloc on dormen les gallines’.