Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  beatilla
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

BEATILLA f.
Tela clara que duien les dones damunt el cap per anar a les funcions religioses; cast. beatilla. Anells, manilles, | vels, beatilles, Spill 3078. Beatilla de seda morada ab fulletes, doc. a. 1480 (Aguiló Dicc.). Tres beatilles de cotó ya usades, doc. a. 1490 (arx. de Vic). E si es dona [puxa portar] lo vel o beatilla negra al cap XV dies e d'asi avant blanch, doc. a. 1495 (Boll. Lul. ii, 360).
    Var. form.:
betilla; batilla; biatilla. Dos betilles de coto mes una betilla de seda bolunya ab sa guarnitio de or, doc. a. 1598 (arx. de Montblanc). Vna batilla de seda, doc. any 1557 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Dues biatilles tavelladas, doc. a. 1546 (Alós Inv. 64).
    Etim.:
derivat per beata. Cfr. el fr. béatilles, ‘menuderies elaborades per monges’.