Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  becada
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

BECADA f.
|| 1. Menjar que un ocell porta en el bec per alimentar els ocellons (Cat.); cast. cebo. En lo temps que emplea una coloma | als colomins en péixer la becada, Canigó ii. Sa meua nierada d'aucellons bocabadats, als quals no sempre podia dur becada, Ruyra Pinya, ii, 175. Becada d'oca: guany molt gros o que no costa cap esforç (Reus); cast. ganga. «¡Quina becada d'oca, casar-se amb una dona tan rica!»
|| 2. Cop pegat amb el bec (Val., Men., Eiv.); cast. picotazo. Veu la coloma covant, | Li da mort de una becada, Badenes Rond. 48.
|| 3. Inclinació ràpida del cap, que se sol fer dormint asseguts (Cat., Val., Bal.); cast. cabezada. Va quedarse ben dormida. | Cada becada que fa | pareix que a caure s'en vinga, Badenes Cants Rib. 169.
|| 4. Dormida de poca durada feta d'assegut (Cat., Val., Bal.); cast. cabezada. Ténch temps de pegá una becada, Ignor. 2. Puc dormir una becada, Camps, Folkl. ii, 28.
|| 5. Error comès per distracció, per irreflexió (Val., Mall.); cast. coladura. «Va tindre la becada del bisbe»: cometé una equivocació (Castelló). «Has pegat una becada» (València, Mall.).
|| 6. Ocell de la família de les escolopàcides: Scolopax rusticola L. (pir-or., or., occ., Maestr., Val.); cast. chocha, becada. Dels ocells faysans, francolí, perdiu, becada, capó, Lib. de la peste, 69 (ap. Aguiló Dicc.). Haver copsat a taula una perdiu, unes guatlles o una becada, Pla Pagesos 66.
    Loc.
—a) Baixar la becada: venir a qualcú el socors que necessita, d'aliment o de mitjans per adquirir-lo (Cat.).—b) Esperar la becada: esperar amb desig una cosa (Empordà, Barc., Tarr.).
    Fon.:
bəkáðə (pir-or., or., men.); bekáðɛ (Ll.); bekáða (Ribagorça, Maestr.); beká (Cast., Val., Al.); bekáðə, beсáðə (mall.).
    Intens.:
—a) Aum.: becadassa, becadota.—b) Dim.: becadeta, becadeua, becadiua, becadona.
    Sinòn.:
— || 2: pic, picada; || 4: xubec, becaina;— || 5: badada;— || 6: cega.
    Etim.:
derivat de bec.