Diccionari Catalŗ-Valenciŗ-BalearB
Cerca inici
endarrereendavantcerca
Introducciů al DiccionariBibliografiaExplicaciů de les Abreviatures
veure cÚpia
DIEC2DDLCCTILCBDLEXSinÚnimsCITTERMCAT

C“PIA f.: cast. copia.
I. Gran quantitat. ęProu teniu cÚpia de carn?Ľ (or.). ęVenguť una cÚpia de peix mai vistaĽ (Mall.). Aquell hom fugŪ ab gran cÚpia de aur que'l rey li hauia comanat, Llull Felix, pt. vi, c. 4. Continua-li treball e faenes en cÚpia, Eximenis TerÁ, 120. Nostre consell en lo qual havia cÚpia de doctors juristes et altres persones scientŪfiques, doc. a. 1390 (Col. Bof. viii, 317). E fet aÁÚ farŗs-les bullir ab cÚpia de oli de carn salada, Robert Coch, f. 17. Una caxa de fusta plana ab cÚpia de ferramenta de fuster, Inv. Grau. a) A cÚpia: a forÁa, amb gran quantitat; cast. a fuerza. ęA cÚpia de diners i treball pujarem la paretĽ (Solsona). ęA cÚpia d'estalviar, se tenen dinersĽ (Empordŗ). ęA cÚpia de diners se fa tot el que es volĽ (Barc.). Resolt a empaytar la sort y fer-se-la seva a cÚpia de treball y de porfia, Vilanova Obres, iv, 95. Com si son cor, espongit a cÚpia de temps ab la saborosa mel de sa fantasia, sobreixŪs totduna, Pons Auca 60. Els foscos cabells aplacats a cada costat de clatell a cÚpies [sic] de bandolina, Ruyra Pinya, ii, 31.
II. || 1. Reproducciů del text d'un escrit. Si alcun translat del libre serŗ treyt a demanda de les parts, e'ls en serŗ feyta cÚpia per juhii... de la cÚpia del libell e de la resposta deu auer II diners, Cost. Tort. I, iv, 6. Nos dix que li donŗssem cÚpia del procťs que havŪem fet contra ell, Pere IV, CrÚn. 220. Dels quals capŪtols vos trametem cÚpia o translat en paper sagellat, doc. a. 1381 (Capmany Mem. ii, 157).
|| 2. Reproducciů d'una obra per imitaciů molt acostada de l'original. ęAquesta pintura ťs una cÚpia de RafaelĽ.
|| 3. Obra que no ťs de concepciů original, sinů presa per imitaciů d'una altra o altres. Obres d'observaciů directa cÚpia vivent d'una realitat histÚrica que talment sembla una llegenda, Obrador Arq. lit. 39.
|| 4. Persona o cosa que sembla molt a una altra. Dau-nos cÚpia de vůs mateix, car paraules haueu de vida, Villena Vita Chr., c. 144. Aquest minyů ťs la cÚpia perfecta de son pare, Lacavalleria Gazoph.
††††Fon.:
kɔ́piə (Barc.); kɔ́pia (Val.); kɔ́pi (Palma).
††††Intens.:
—a) Augm.: copiassa.—b) Dim.: copieta.
††††Etim.:
del llatŪ cōpĭa, ‘gran quantitat’.