Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  cautela
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CAUTELA f.
|| 1. Prudència i circumspecció davant un perill probable; cast. cautela, precaución. Prudència és con per alscunes cauteles e maestries sab hom squiuar los dampnatges, Llull Cavall. 28. Lo senyor Rey declara e a cautela atorga perpetualment... que plaja sia dita no solament dins la mar, mas encara dins la dita ciutat, doc. a. 1390 (Capmany Mem. ii, 182). Però encara a sobreabundant cautela ne hauem escrit altra vegada als dits missatgers, doc. a. 1450 (BSAL, ix, 136). Si no fos la cautela que lo dit Johan Tanatxa près, el fóra bé mort de fam, Scachs 94. Haueu de guardar-la ab molta cautela, Viudes donz. 472.
|| 2. ant. Document acreditatiu de la recepció d'una cosa; cast. resguardo. E si vós havets mester altra cautela del dit estalabre, escrivets-nos-en e haurets aytal con vullats, doc. a. 1380 (Rubió Doc. cult. ii, 222). Ha manat fer a uós lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell uós retenits, doc. a. 1416 (Revest Ens. 89). Fou feta una cautela de CVI lliures... al discret en Matheu de Tesarac, doc. a. 1436 (Ardits, i, 344). Feren extracció del offici del scrivà de les cautheles se despedeixen en la present casa, doc. a. 1583 (Ardits, v, 381). Sien expedides las cauthelas necessàrias, Ordin. Univ. 1638, f. 52 vo.
|| 3. ant. Precaució presa per enganyar premeditadament. Poreu uençre e sobrar les cauteles diabolicals, Villena Vita Chr., c. 47. Los quals difamadors maliciosos en moltes spècies similituts e cauteles volen exequtar lur propòsit, doc. a. 1445 (BSAL, viii, 340). Muyra lo traidor que ab cautela e ab decepció és entrat en aquesta cambra, Tirant, c. 247.
    Etim.:
pres del llatí cautēla, mat. sign. 1.