Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  codony
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CODONY m.
|| 1. Fruit del codonyer, que és de forma de pera o de poma, de sabor molt aspre, astringent, i que es cou per fer-ne confitures casolanes; cast. membrillo. Pus prop és en natura pera o codony ab poma, que no és poma ab oliva ni ab garrofa, Llull Cont. 171, 4. Dos pots de codonys confits de Domàs, doc. a. 1373 (Rubió Docs. cult. ii, 170). Per confegir codoyns entregues en sucre, Flos medic. 191 vo. Del codony fareu una confecció o confitura, Agustí Secr. 56. a) topon. El Codony: nom de diferents partides de terra de Catalunya, i especialment d'una del terme de Santa Coloma de Queralt. In quadra des codony, doc. a. 1277 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Altra pesa de terra... a la partida del codony, doc. a. 1565 (mateix arx.). En la questió de la honor del Codony lo comanador hi haia a pagar la meytat en les messions, doc. a. 1408 (Miret Templers 449).
|| 2. Persona capclosa, curta d'enteniment (Men.); cast. zoquete.
|| 3. Cop de puny (Mallorca); cast. trompazo, cachete, puñetazo.
|| 4. Codonys!: interj. d'admiració o d'indignació, eufemisme de collons (Castelló). Aix! atràs, aixa, careta! Codonys, tamé haguéreu pogut avisar, Guinot Capolls 62.
    Refr.

—«Es codony madurarà, i es pèl li fugirà»: es diu d'una persona jove, que no té el seny complit per la seva poca edat, però que qualque dia el cobrarà (Mall.).
    Fon.:
kuðóɲ (pir.-or., or., Sóller, men., eiv.); koðóɲ (occ., val., mall.); kuðέɲ (Baix Empordà).
    Intens.
—a) Augm.: codonyàs, codonyarro, codonyot.—b) Dim.: codonyet, codonyetxo, codonyel·lo, codonyeu, codonyiu.
    Etim.:
del llatí *cotōneu (< gr. κυδώνιον), mat. sign. || 1.