Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. coltell
veure  2. coltell
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. COLTELL (i var contell, coutell). m.
I. ant. (i avui literari) Ganivet; eina de tall, consistent en una fulla d'acer relativament curta i posada al cap d'un mànec, que serveix per a ferir o per a treballar diverses matèries; cast. cuchillo. Ab los grans coltells degollaran los moltons, e ab les maces auciuran los bous, Llull Doctr. puer., c. 99. Anarense'n al cap de la casa e meteren mans als coutels, Jaume I, Cròn. 26. Que'm façats retre ma lança e mon dart e mon coltell, Desclot Cròn., c. 103. Un capell catalanesch e cinte e coltell catalanesch, Muntaner Cròn., c. 74. Cinye's un cordó de seda blancha en lo qual no port coltell ne neguna manera d'armes, Ordin. Palat. 275 De colteyll o d'espasa nua, Fasset, 217. Ab lo seu contell se fo ferit, Biblia Sev. 669. Se mès un coltell per lo ventre, Metge Somni iv. Qui traurà coltey [sic] dins els murs de la vila, doc. a. 1415 (BABL, xi, 316). Fené-li tot lo cors axí con ab un coutell, Eximplis, i, 326. Una podadora o altre cultell, Agustí Secr. 96. Branda terrible lo sagrat coltell, Costa Poes. 24. Les classes de coltells que apareixen anomenades més sovint en els documents antics són el coltell de cinta i el coltell de tall: Ab un coltell de tall donà tal a un cavaller francès, Muntaner Cròn., c. 192. Un coltell de tall; altre coltell de cinta, doc. a. 1352 (arx. de Montblanc); Prohibició... de portar armes offensives ni deffensives, sino tant solament coltell de tay o punyal o daga, doc. a. 1398 (BSAL, ix, 147).
II. especialment:
|| 1. Eina consistent en una fulla d'acer aproximadament semicircular amb un o dos mànecs en diverses posicions, que els basters i corretgers empren per a tallar el cuiro (or., occ., val., bal.); cast. cuchilla.
|| 2. imatge  Eina d'escloper, a manera de ganiveta un poc corbada, que a un cap té un mànec de fusta i a l'altre un ganxo per a subjectar-se a un banc (pir-or., or.); cast. cuchilla.
|| 3. Eina consistent en una fulla d'acer un poc corbada i amb mànec a cada cap, que empren els boters i els treballadors de fusta en general, per a llavorar superfícies corbes (Empordà, Garrotxa, Gir., Plana de Vic, Barc., Vendrell, Montblanc, Mall.); cast. cuchilla.
|| 4. Espècie de sabre de ferro o de fusta que empren els pescadors per a ferir el peix en pescar de nit (Calonge).
|| 5. imatge  Espècie de ganivet que s'aplica a l'arada i serveix per a obrir la terra pel cim i facilitar la penetració de la rella (Gir.); cast. cuchilla.
|| 6. ant. Cadascuna de les plomes més amples de l'ala d'una au; cast. remera secundaria. Aprés dels comiats venen los coltells qui són majors plomes e son sis e aquestes són dits coltells, Anim. caçar 5 vo.
|| 7. a) Contell vermell, o simplement contell: planta iridàcia de l'espècie Gladiolus segetum (Mall., Men.); cast. espadilla. Té les fulles semblants a petites espases; la branca s'umpl de floretes rosades; es fa enmig dels sembrats, i quan està en flor és anomenada rossinyol.b) Contell groc: planta iridàcia de l'espècie Iris pseudacorus (Cat.); cast. lirio de agua, espadilla, espadaña.
    Fon.:
—I. (en la pronúncia dels lletraferits:) kuɫtéʎ (or.); koɫtéʎ (occ., val., mall.).—II (en la pronúncia vulgar:) kuɫtéʎ (Tarr.); kuntéʎ (Empordà, Gir., Garrotxa, Pobla de L., Berga, Plana de Vic, Solsona, Barc., Igualada, Vilafr. del P., Vendrell, Llucmajor, Men.); kontéʎ (Alcoi, Manacor, Calonge); kutéʎ (Llofriu).
    Intens.:
—a) Augm.: coltellàs, coltellarro, coltellot.—b) Dim.: coltellet, coltelletxo, coltellel·lo, coltelleu.
    Sinòn.:
—I. ganivet.—II. || 3, cutxef, passapertuti;— || 5, coltellina:— || 6, remera;— || 7a, espasella, espaseta, gallarets, rossinyols, xucladors;— || 7b, boga, bova.
    Etim.:
del llatí cultĕllu, ‘ganivet’. La forma contell ja té el seu precedent en llatí, car l'Appendix Probi ja prescriu: «cultellum non cuntellum».

2. COLTELL m.
que Un Mall. Dicc. tradueix per «espècie de forca per posar es coll dels delincuents», és una forma equivocada; el vertader mot és costell.