Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  confirmació
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CONFIRMACIÓ (i ant. confermació). f.
Acte de confirmar; cast. confirmación. Que presés sagrament de Mirabusach e confermació dels altres, Muntaner Cròn., c. 31. Obtengué la confirmació e concessió del papa, Pere IV, Cròn. 388. Amb la desagradable confirmació de llurs sospites, Pons Com an., 53. Especialment: a) Un dels set sagraments de l'Església, destinat a confirmar el cristià en la gràcia del baptisme. Babtisme, confermació, lo sacrifici del altar, Llull Cavall. 22.
    Fon.:
kuɱfiɾməsió (Barc.); koɱfiɾmasió (Val.); koɱfiɾməsió (Palma).
    Etim.:
del llatí confĭrmātiōne, mat. sign.