Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  dècima
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DÈCIMA f.
|| 1. Cada una de les deu parts iguals en què està dividit un tot; cast. décima. La quaresma... dejunam-la per tal que donem la dècima del any a nostre senyor Déu, Eximenis, Terç 162 vo (ap. Balari Dicc.). Especialment: a) ant. Deume; la desena part dels fruits o d'altres béns, que es donava per a subvenir a les necessitats de l'Església; cast. diezmo. Per açò són donades a clergues les dècimes, per tal que'n viuan e que tota lur vida sia en pregar Déu, Llull Int. 5, 27. Lo Papa... vos ha feita gràcia de dècima o d'indulgència o d'altres coses, doc. a. 1330 (Anuari IEC, ii, 322). Que als seus seruidors sien pagades largament lurs dècimes e primícies, Eximenis II Reg., c. 8. Y la dècima dels fruits la prengué en la plassa, doc. a. 1689 (Segura Hist. Sta. Col. 283).—b) Moneda equivalent a una desena part d'un real (Mall.). Els pagesos mallorquins encara compten en dècimes: «dues dècimes» són una moneda de cinc cèntims de pesseta; «quatre dècimes» són la moneda de 10 cèntims. Pagaven una dècima perhom, Galmés Flor de cart 151. Lo mateix que si no los haguessen presa mitja dècima!, Alcover Cont. 57.—c) Dècim de grau de temperatura. «El malalt té trenta-vuit i set dècimes».—d) Recàrrec d'un impost equivalent a la desena part del seu valor.
|| 2. Estrofa de deu versos octosíl·labs; cast. décima. Els gira-sols murmuren les ufanes | dècimes dels galans a les hermoses, Alomar Columna 189. Miri, mare,—exclamà la Pepeta ensenyant una targeta...—Es una dècima que m'envia per donar-me 'ls bons dies, Vilanova Obres, iv, 33. Dècima desbaratada: composició consistent en una estrofa de deu versos octosíl·labs, en la qual es diuen coses anacròniques i absurdes per fer riure els lectors o escoltadors (Mall.). Vet-n'ací una com a exemple: «Amb un fus i amb una espasa | quatre pagesos de Sóller, | disputaven si una polla | era més grossa que un ase. | I amagats dins una casa | d'es carrer d'En Camaró, | feien una processó | tots es pagesos d'Ervissa | perquè no havia dit missa | es batle de Formentor».—a) Paper petit amb una poesia impresa, encara que no sia de deu versos, que es sol repartir en les festes de poble (Val.).
    Fon.:
dέsimə (Barc., Palma); dέ̞sima (Val.).