Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  dada
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DADA f.
|| 1. ant. Cada una de les partides consignades a un llibre de comptes i corresponents a quantitats ingressades (per oposició a rebuda, que és la partida expressiva d'una quantitat cobrada); cast. salida. Aquests almoyners... al Maestre racional de les dades o rebudes compte retre seran tenguts, Ordin. Palat. 145. Un libre... de dades e de rebudes, doc. a. 1410 (Alós Inv. 27).
|| 2. ant. Dia en què es fa un escrit i que va indicat en aquest; cast. fecha. E donà'ls dia a dos mesos pus les dades fossen feytes de les cartes, que fossen a Macina, Muntaner Cròn., c. 113. En el viatge entro al dia de la dada de les dites letres, doc. a. 1329 (Anuari IEC, ii, 310). Ab letra... la dada de la qual fou en la vila de Fraga a III dies del mes de mayg, doc. a. 1404 (arx. mun. d'Igualada).
|| 3. En una investigació matemàtica, cadascun dels elements coneguts dels quals han de deduir-se els desconeguts; cast. dato.
|| 4. Fet conegut o admès com a real, i damunt el qual es funda un argument, una inferència, un sistema; cast. dato. «Tots hem d'aportar noves dades a la història d'aquest poble».
    Loc.

Dades i rebudes (Men.), o Dades i tomades (Empordà, Mall.): imputacions i rèpliques entre persones que discuteixen; cast. dares y tomares. Ab na Magdalena... quines dades y tomades tench jo ab ella?, Penya Mos. iii, 124. A dades i tomades: a la fi, després de tot, després de molt discutir (Empordà). «A dades i tomades veurem qui tindrà raó» (Llofriu).
    Fon.:
dáðə (or., bal.); dáða (val.).
    Sinòn.:
— || 1, sortida;— || 2, data.
    Etim.:
del llatí data, ‘donada’.