Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  filet
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

FILET m.
|| 1. Fil petit, tros de fil; cast. hilito. No consentiré que ningú vos toch ni un filet de roba, Alcover Rond. i, 188.
|| 2. Teixit de fil; cast. hiladillo. Un cortinatge de filet reixat ab quatre cortines, Inv. Exarch, a. 1517.
|| 3. Cordellina d'espart (Empordà, Val., Mall.); cast. tomiza. «Que fas filet?»: es pregunta humorísticament al qui està molt de temps a la latrina (val.).
|| 4. nàut. Cordill format per dues o més filàstiques enquitranades, torçades o conxades (Barc., Mall.); cast. meollar.
|| 5. Tabac de qualitat inferior, que fa com a fils (Mall., Men.).
|| 6. Cadascun dels apèndixs caragolats que es formen en els sarments; cast. zarcillo.
|| 7. Relleu de forma llarguera, fet per a enroscar, per a adorn, etc.; cast. filete.
|| 8. Eina de fuster que serveix per a fer la motllura o relleu anomenat «filet»; cast. filete.
|| 9. Ratlla prima i llarguera que es dibuixa o grava per a adornar, separar, etc., en un escrit o dibuix; cast. filete.
|| 10. Peça de metall amb què els impressors i enquadernadors marquen la dita ratlla; cast. filete.
|| 11. Himen, membrana de la virginitat. a) per ext., Persona verge (Mall.); cast. virgo.
|| 12. El tall de carn d'un bou o d'un porc, situat entre els ronyons i les costelles; cast. filete. Un bon filet de bou és una cosa que no té comparació possible, Pla SB 226.
|| 13. Fibra, part del cos prima i llarga com un fil. Filets dels quals depenja lo fetje, Torra Dicc.
|| 14. Raig de líquid molt prim; cast. hilillo. Si no vehuen filet de sanch per dintre, los llansen, Agustí Secr. 154. Corrien filets d'aygua, Galmés Flor 136. a) per ext.: Començà a fer una ullada de sol y a ratxar un filet de vent, Girbal Pere Llarch, 69.
    Fon.:
filέt (pir-or., or., Maó); filét (occ., val.); filə́t (Mall., Ciutadella, Eiv.).
    Intens.:
—a) Dim.: filetet, filetó, filetoi, filetiu.—b) Pejor.: filetot.
    Etim.:
derivat dim. de fil.