Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  forest
DIEC2  DDLC  CTILC  Sinònims  CIT  TERMCAT

FOREST f. ant.
Bosc, selva. Per una forest en la qual un ermità staua, passà un caualler, Llull Felix, pt. i, c. 3. Sabia tots los camins e les forests, Desclot Cròn., c. 104. Començà de cerchar la dita muller... per los deserts e per les forests, Genebreda Cons. 167. Mestre de forests: forester, guardabosc. Un ministre ab títol de mestre de forests qui és lo que deu tenir cuydado dels boschs y casses, Títols d'honor, 268 (ap. Aguiló Dicc.). (Incidentalment es troba usat forest com a masculí, com en aquest passatge: Lo qual set anys retench empara | y greu arest | dins hun molt cruel forest, Coll. dames 838. a) fig. Com los senys corporals se perden en la forest de peccat, Llull Cont. 119, 4.
Forest: llin. existent a Gir., St. Feliu de G., Pineda, Avinyó, Malgrat, Mataró, Calella, Barc., etc.
    Etim.:
del llatí tardà foreste, mat. sign. (sobre l'origen del qual cf. Meyer-Lübke REW i Wartburg FEW).