Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  freqüentar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

FREQÜENTAR v. tr.: cast. frecuentar.
|| 1. Practicar amb freqüència. Conversaran ab fembres deshonestes, freqüentaran jochs, cercaran bregues, Metge Somni iv. Freqüentant lo coit venen a esser cabellosos, Albert G., Ques. 67. Freqüentar la confessió y comunió, doc. a. 1754 (Hist. Sóller, ii, 918). Que per freqüentar sagraments han de anar a Muro, doc. a. 1659 (BSAL, vii, 86).
|| 2. Anar sovint; concórrer assíduament (a un lloc, a visitar algú). Diu que'ls clergues no deuen freqüentar o sostenir les cases de les fembres, Collacions 246 (ap. Aguiló Dicc.). Aqueix quartó de ciutat és molt freqüentat, Lacavalleria Gazoph. Entre es joves que freqüenten ses reunions, Ignor. 70. a) usat a voltes com a intr.: Lo lloch ahont freqüentan la paga pon tres voltes lo any, Agustí Secr. 158.—b) refl. Cal que... et freqüentis amb tothom, Oller Vilaniu 119.
    Fon.:
fɾəkwəntá (Barc., Palma); fɾekwentáɾ (Val.).
    Etim.:
pres del llatí frequentare, mat. sign.