Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  gast
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

GAST m.
Acte i efecte de gastar; despesa; allò que es gasta; cast. gasto. Serà més lo profit de vós... que les tales ne els gasts qui's farien ne serien dampnage del sarrains, doc. a. 1331 (An. IEC, ii, 323). Aquí virats gast de infinits confits de çucre e de preciosos vins, Curial, i, 23. Se donà marauellosa collació a real gast axí abundós com se pertanyia a tal sposalici, Tirant, c. 437. Exercir ofici o art en què majors són los gasts que los guanys, Faules Isòp. 150. El gast d'aquell dia, Penya Mos. iii, 174. Des del segle XVI predomina en el llenguatge parlat la forma castellana gasto: Lo que yo gastaré en tot mon gasto, doc. a. 1550 (Miret Templers 580). Axò se farà ab menor gasto, Lacavalleria Gazoph. S'Ajuntament no plany es gastos, Roq. 17. A gastos d'algú: a despeses d'ell. Y estas probas se hagen de fer a gastos del pretensor, doc. a. 1688 (Col. Bof. xli).
    Loc.
—a) Pagar o Fer el gasto: pagar les despeses, allò que val una cosa que es consumeix o es fabrica; fig., obrar, fer la part principal d'un treball, d'un espectacle, etc. Que hey haurà dues corrides de toros y que faran es gasto en Lagartijo y en Mazzantini, Roq. 24.—b) Fes-li gastos! o Ves-li a fer gastos!: exclamació de to resignat que es fa com per indicar que no depèn de la nostra voluntat o poder el posar remei a allò que se'ns presenta com a deficient, mancat, lamentable, etc.—c) Fer gastos una cosa: fer mal, donar molèstia (Mall.). «Aquesta me fa gastos» (Santanyí).—d) Pujar més el gasto que el recibo: preponderar la part accidental damunt la substancial o que hauria d'esser més important d'una cosa (Val.). Lo gasto puja tant com la recepta, Lacavalleria Gazoph.
    Fon.:
gást (Barc., Val.); ɟást (Palma). En llenguatge més comú: gástu (Barc.); gásto (Val.); ɟásto (Palma).
    Intens.:
gastet; gastot.
    Var. ort.
ant.: guast.
    Etim.:
derivat postverbal de gastar.