Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  moment
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

MOMENT m.
Espai de temps mínim o extremadament curt; cast. momento. Sabets quants meses e setmanes són e dies e hores e punts e moments, de l'ora ensà que lo creàs tro ara, Llull Cont. 22, 2. Lo temps de aquest món és axí com un moment per esguard de mil anys, Genebreda Cons. 97. David calla un moment, Alcover Poem. Bíbl. 68. En un moment: en un temps mínim, en un espai de temps molt breu. En un moment li ocorregueren a la memòria diverses coses, Curial, i, 12. En un moment vaig ésser a l'escala, Ruyra Parada 21. En aquest moment: al present. En aquell moment: en aquell temps precís (de què es parla). En aquell moment no me sentia inspirat, Maura Aygof. 14. Per moments: contínuament, sense interrupció. Y per moments parlava com en somnis, Costa Poes. 51. De moment: d'antuvi, als primers instants. De moment no va comprendre on era, Ruyra Parada 76. A cada moment: amb gran freqüència o per graus molt freqüents, no interromputs. «A cada moment tenim revolucions i guerres». D'un moment a l'altre: molt aviat, en temps molt pròxim. «El pare no ha vingut, però l'esperem d'un moment a l'altre». Els últims moments: el temps breu més immediat a la mort. No veure el moment: (de fer o veure fer una cosa): desitjar-ne l'execució prompta. Necessitats del moment: necessitats urgents, que no poden ajornar-se. a) mecàn. Producte de la intensitat d'una força per la distància des del seu punt d'aplicació fins a un punt, ratlla o pla donats.—b) Importància, transcendència d'una cosa: «Això són coses de poc moment»: de poca importància, que no valen la pena d'ocupar-se'n.
    Fon.:
mumén (or.); momén (occ.); momént (val., mall.); mumént (men.).
    Intens.
dim.: momentet, momenteu, momentiu, momentó.
    Etim.:
pres del llatí momentum, mat. sign.