Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  mur
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

MUR m.: cast. muro.
|| 1. Construcció feta de pedres juxtaposades i sobreposades, de prou consistència per a tancar i servir de defensa a una ciutat, castell o altre recinte. Que s'acostassen a aquels del mur, Jaume I, Cròn. 40. Fer bastida e fort mur entorn de tota aquella porció del mur de què's dupten que no sia sotscavat, Eximenis, Dotzè Crestià, c. 309 (Congr. Hist. 801). Despushir los rebelles vengueren fins prop del mur de la ciutat, doc. a. 1451 (BSAL, ix, 216). Gitauen los corsos morts del mur en lo vall, Eximplis, i, 252. L'obra del mur: els treballs de construcció de la dita defensa. La obra dels murs de Perpinyà, doc. a. 1585 (Col. Bof. viii, 509). Ab mines y fonèvols al mur obrin portell, Orlandis Poes. 51.
|| 2. Paret mestra o exterior d'un edifici. Una capela cloza de bon mur, Graal 136. Una squella la qual dien que és aquí en lo mur del nostre palau, doc. a. 1400 (BSAL, xi, 182). Veu ardida que s'esbandia pels murs de l'església, Ruyra Parada 26. a) per ext., Construcció de fusta o d'altre material a semblança d'una paret. Pensà de fer un mur de pals, Muntaner Cròn., c. 51.—b) fig. Eix mur o restellera de cingles era Calpe, Atlàntida iv.c) fig. Objecte o institució defensiva. Lo collegi dels apòstols, qui són axí com mur de crestianisme, Arnau de Vilanova (ap. Menéndez Pelayo Heter. i, 746). Per defendre e ofendre los enamichs, axí com aquels qui són mur e defensió del poble, Flos medic. 14. Car por gentil ve de notable cor | que té fort mur a tots fets desleals, Ausiàs March, cii.
Mur: a) topon. Poble de 300 habitants situat en la Conca de Tremp, a la vora del Noguera Pallaresa.—b) Llin. existent a Barc., Artés, Igualada, Almatret, Tarr., Flix, Val., Al., Ondara, etc.
    Loc.

Treballar a murs i valls: fer poca feina (Cast.). Es diu perquè l'obra dels murs i valls, essent treball del comú, es presta a treballar-hi poc, per la manca d'interès dels dirigents.
    Fon.:
múɾ (Barc., Val., Palma).
    Sinòn.:
— || 1, muralla, murada;— || 2, paret.
    Etim.:
del llatí mūru, mat. sign.