Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  novii
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

NOVII o NOVÍ, -IA m. i f.
El qui està a punt de casar-se o s'ha casat de poc (el mateix dia de casat i els de la lluna de mel); cast. novio, novia. Fer-se noviis: començar a festejar, prometre's. Esser noviis: festejar, esser promesos. Anar a novies: anar a noces (Bal.). «Pares i mares, vetlau | amb uis com a gots, ses fies, | o us faran anar a novies | més prest que no vos pensau» (cançó pop. Men.). Que neguna cristiana... gaus anar cortejar novia jusia ni partera, doc. a. 1296 (RLR, v, 90). Que'l senyor Rey volia que tota novia se pogués vestir de precet vermeyl, doc. a. 1309 (RLR, viii, 69). Que amdues germanes a una missa sien novies, Muntaner Cròn., c. 262. No loets catiua qui cost poch ni nouia qui don gran axouar, Jahuda Dits, c. 30. Mana lo dit lochtinent a tots aquells qui nouins seran d'assí a la festa de Pascha, doc. a. 1376 (BSAL, vii, 97.) Foren nouis los dits Jacob Xalabín e Ali Baxà ab les dites donzelles, Jacob Xal. 18. Los és feta aquella honor... axí com és feta a novia que hix a missa, Sermons SVF, i, 52. Magnífica és la colcada | que acompanya sa novia, Aguiló Poes. 5. Fugir per novia: segrestar una noia per casar-s'hi sense el consentiment patern (Pollença, ap. Aguiló Dicc.). Estar més xalest que una novia: estar molt alegre (Mall.).
    Refr.
—a) «Qui és novii, pensa esser rei»: significa que els primers dies de matrimoni solen esser de gran felicitat (Mall.).—b) «Qui a novies va, novii ha de parèixer»: vol dir que convé anar vestit de manera apropiada a la cerimònia o lloc a on s'assisteix (Mall.).
    Fon.:
novíј, novíə (Mall.); nuví, nuvíə (Sóller, Men.).
    Sinòn.:
nuvi, núvia.
    Etim.:
del llatí novicĭum, ‘novell’. La forma novii representa l'evolució normal del mot llatí; el femení novia és format damunt novii. Per absorció de la ј diftongal final, ha resultat la forma noví, mantenint-se, emperò la forma del plural novís i no novins (encara que trobam documentada aquesta forma de plural analògic en algun dels textos citats).