Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  pesant
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PESANT
|| 1. adj. Que té pes; que té un pes específic elevat; cast. pesado. La formiga porte major càrrega e més pesant que ella, St. Vicent Ferrer (Ribelles Biblgr. i, 322). Curial milloraua donant pus forts colps e pus pesants, Curial, i, 44. Aixeca a pols les portadores de verema més pesants, Ruyra Parada 50.
|| 2. m. Pes, quantitat d'unitats de pes; cast. peso. Pren lo pesant de la quarta de una maylla, Nudr. ocells 17. Si vols de aquesta moneda que corre ara per aquesta terra, yo't daré son pesant per aquesta fulla, Vida St. Honorat II.
|| 3. ant. Besant, moneda antiga. Tramès delme... nou mília pesants d'or, Tomic Hist. 69.
|| 4. Pes de balança (en l'argot dels malfactors); cast. pesa. I ella adinyà amb tota ràbia un pesant, BDC, vii, 51.
    Etim.:
del part. pres. de pesar. En l'accepció || 3, és una deformació de besant per analogia de pesar.