Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  pescar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PESCAR (i dial. peixcar). v. tr.: cast. pescar.
|| 1. Agafar peix o altres animals aquàtics traient los de l'aigua. En un estany hauia un agró acustumat de pescar longament, Llull Felix, pt. vii, c. 4. Anar a peyscar Sent Pere e los altres, Quar. 1413, p. 323. E pescaren tota la nita aquella e no preseren res, Serra Gèn. 235. Si com aquell qu' ab flaca barca en riu | pesca son peix, Ausiàs March, cii. Un home qui stava en les més baxes cases e pexcava, Tirant, c. 300. Les truites que s'hi pesquen, mentres les fregeixen s'escapen llar amunt, Massó Croq. 21.
|| 2. fig. Treure una cosa de dins l'aigua o altre líquid; intentar treure-la'n. Aquells homos pesca qui pesca En Salom [que estava dins una cisterna], Alcover Rond. i, 177.
|| 3. fig. Obtenir, agafar una cosa (especialment allò que es pretenia obtenir). Han acabat sa carrera pescant una pubila, Ignor. 9. Sa criada més llesta pesca es missatge més graciós, Roq. 34. Pescaven anuncis, esqueles i subscripcions que fugien de casa meva, Puig Servitud 225. a) Intentar d'aconseguir una cosa. No'ls he mester anar peixcant ni cercar yo, Somni J. Joan 1238.
|| 4. fig. Atrapar; agafar algú o alguna cosa que es tractava d'escapolir o d'amagar. Ja el tinch ací al llit que els cabells me pesca; | malhaja el follet, nuador de trenes, Verdaguer Jov. 116. Canviaren una rialleta, sense presumir que els fos pescada, Oller Vilaniu 114. a) Comprendre, capir una cosa de certa dificultat. Encara no ho enteneu?—No, a fe de recristià: no puc pescar-ho, Ruyra Pinya, ii, 50.
|| 5. intr. Arrossegar-se la boira, anar ran de terra, cosa que és senyal de pluja (Gaià).
|| 6. refl. Empescar-se, pensar i expressar una cosa. S'usa sobretot en la locució «No saber què es pesca»: no saber què es diu. No sé la beabà ni lo que'm peixque, Rond. de R. Val. 81.
    Loc.
—a) Pescar a la fresca: no entendre allò en què s'està ficat, no saber-ho resoldre (Empordà).—b) Pescar a l'encesa: pescar amb fitora, de nits, atraient el peix amb la claror d'un fester de teia; fig., enganyar amb gran facilitat algú per la seva gran candidesa o curtor d'enteniment (Vallès).
    Refr.

—«Sempre pesca qui en treu un»: significa que per poc profit que es tregui, ja no s'ha fracassat.
    Fon.:
pəská (or., bal.); peská (occ.); peјʃkáɾ (val.).
    Etim.:
del llatí pĭscare, mat. sign.