Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  pompós
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

POMPÓS, -OSA adj.
|| 1. Fet amb pompa; cast. pomposo. De pintar les has difamades e de trobar guises novelles e pomposes, Metge Somni iv. Com Phelip veu lo tan pompós lit, stigué admirat, Tirant, c. 97. En la forma que acustumen anar les processons a sepultures de morts pomposes, Carbonell Ex. Joan II, c. 42. Ab veu pomposa y galana, Picó Engl. 33.
|| 2. Aficionat a la pompa; cast. ostentoso. Cascú dels apòstols se guardaven que ne fos superbiós, pompós ni symoniàtich, mas tot humil, Sermons SVF, i, 135. El rey... volia venir per veure sa nora, la pomposa Ricomana, Tirant, c. 97.
|| 3. Ufà, que fa ostentació, que manifesta gran satisfacció; cast. ufano. Tirant staua tan pompós e tan content de hauer atesa tan alta en dignitat senyora, Tirant, c. 268. Lo Sanglier e Guillalmes... no menys pomposos ne ab menor brogit venien, Curial, ii, 102.
|| 4. Ufanós, estufat, de molt de volum (Tremp, Tortosa, Mall.); cast. pomposo, enorme. Està rodada de pomposes figueres, Rosselló Many. 106.
    Refr.
—a) «Qui els dies feners va pompós, els diumenges va pollós».—b) «Vinya pomposa, mal per les bótes».
    Fon.:
pumpós (or., men., eiv.); pompós (occ., val., mall.).
    Etim.:
del llatí pompōsum, mat. sign. 1.