Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  porcellana
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PORCELLANA f.
|| 1. Mol·lusc gasteròpode del gènere Cypraea, principalment la Cypraea lurida, que té la closca recoberta d'un esmalt brillant molt fi i que s'emprava com a material d'adorn en indumentària i mobles (val., men.); cast. porcelana. Pedra porcellana, és de blanch quallat: Murrhina, Pou Thes. Puer. 202. Porcellanes an aytal la conexenca que sian semblants a caragolls e ben blanques e candents en mitg e que sian faxugas, e aquelles pus poques valen més, Conex. spic. 27. Hun collar de porcellanas hon ha alguns grans d'argent, doc. a. 1478 (BSAL, iii, 214).
|| 2. Material de ceràmica molt fi, dur i transparent, usat des de segles a la Xina i imitat modernament per les fàbriques de ceràmica europees; cast. porcelana. Renegava de la profusió de flors de porcellana, Oller Febre, i, 84.
|| 3. Vas o altre objecte fet del dit material; cast. porcelana. Porcellana, vas de terra de la Xina, Lacavalleria Gazoph. «M'han regalat una porcellana de Sèvres». Les delicades porcellanes daneses que va comprar adès, farien més bon efecte als invitats d'avui, Soldevila Moment 107.
|| 4. pl. Tumor escrofulós en el coll; cast. lamparones. Destruu-se lo cervell, e ha hom àvol alèn... e glànoles e porselanes e molts d'altres mals, Llull Doctr. Puer. 91, 12. Lauor de mostala piquada ab ensuya vella empastrada, delex les porcellanes, Micer Johan 415. Femps del bou... mesclat ab vinagre, disminueix molt les porcellanes eo escròfoles, Agustí Secr. 167. S'atribuïa als reis de França la virtut de guarir les porcellanes amb certes oracions i amb imposició de mans sobre els malalts. Lo dit rey de França... se n'entrà al capítol qui és en los claustras de la dita seu, y ally féu la oratió per las porçellanas, doc. a. 1525 (Ardits, iii, 362). Li vingué un capità a presentar-li un seu fillol malalt del mal de porcellanes, per enviar-lo en França pera tocar-lo del Rey, Agustí Secr. 38.
|| 5. Peix de l'espècie Crenilabrus Boryanus (Mall.).
|| 6. Planta de la família de les compostes, espècie Aetheorrhiza bulbosa (Masclans Pl. 180). Preneu tres o quatre dits de such de plantatge o de porcellana o de pampinella, y beueu-ho un poch abans de la febre, Agustí Secr. 9.
    Var. form.:
porcelana (Picaportes de metal tenyit de poroelana, Ignor. 44).
    Fon.:
puɾsəʎánə (or., men.); poɾselána (val.); poɾsəlánə (mall.).
    Sinòn.:
|| 6, calabruix, lleganyosa.
    Etim.:
derivat del llatí porcĕllu, ‘porcell’, però segurament per conducte d'altres llengües (it. porcellana, fr. porcelaine).