Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  remolí
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

REMOLÍ m.
|| 1. Moviment ràpid circular o en espiral; cast. remolino, molinete. Un diluvi de ferro, foc i flama en remolí, Atlàntida introd. Giravoltava a son entorn en macabresch remolí, Pons Auca 12. Dementres ell va lluytant | fent remolins ab la maça, Picó Engl. 28.
|| 2. Massa d'aire, d'aigua, de pols, etc., agitada en un ràpid moviment giratori; cast. remolino, torbellino. Dins lo molí | no'ls contrasta remolí, | foscor ni pluja, Coll. Dames 340. Remolí de vent, o torvellino: Typhon, vertex, turbo, Pou Thes. Puer. 212. Pels remolins d'escuma seguint-los riu avall, Atlàntida ii.
|| 3. Conjunt de coses arrossegades i amuntegades per un remolí de vent; cast. remolino. a) fig. Allò que ens emporta, ens arrossega amb un moviment ràpid i difícil de resistir. «Ens hem ficat dins el remolí de la feina, i no donem l'abast».
|| 4. fig. Persona o animal molt inquiet i viu de moviments; cast. torbellino. «Aquesta criatura és un remolí!»
|| 5. Pilot o grup de persones, d'animals o de coses, en moviment confús; cast. remolino. Nous xiscles, remolins y corredisses de dones, Vilanova Obres, xi, 209.
|| 6. Entortolligament del pèl en un punt del cos; cast. remolino. Remolí de pèls o cabells: Uertex, Nebrija Dict. Lo remolí que té lo cauall a mitg coll prop los clins és molt bo e auenturós en armes, Dieç Menesc. ii, 19 vo. Aqueix caparronet s'amagava dins d'un remolí de finíssims y sedosos cabells, Genís Julita 28.
|| 7. fig. Grup, conjunt no gaire nombrós (mall.); cast. grupo. «Prop de ca nostra hi ha un remolí de pins». «Aquell remolí de cases es diu Son Ferriol». Els remolins de gent granada, purs espectadors, Galmés Flor 77.
|| 8. pl. Planta de la família de les compostes, espècie Arctium minus (Boí, ap. Masclans Pl. 186).
Remolí: a) Llin. existent a Barcelona i València. Hi ha la variant Remolins (Ogassa, Sallent, etc.).—b) topon. Remolins: nom de diferents partides de terra del Pla d'Urgell, del terme de Tortosa, etc.
    Fon.:
rəmuɫí (or., bal.); remoɫí (occ., val.); rəmoɫí (mall.).
    Intens.:
—a) Augm.: remolinàs, remolinarro.—b) Dim.: remolinet, remolinetxo, remolineu, remoliniu, remolinó.—c) Pejor.: remolinot.
    Etim.:
de molí, amb el prefix intensiu re-.