Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. riba
veure  2. riba
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. RIBA f.
|| 1. Vora del mar, d'un riu o d'una altra gran extensió d'aigua; cast. orilla, ribera. Vench don Nuno a la riba de la mar, Jaume I, Cròn. 110. Anant-se deportar prop la riba de un riu, Metge Somni iii. Arribà en les fèrtils e pacífiques ribes de Anglaterra, Tirant, c. 5. Lo reguen quatre rius de verda riba, Verdaguer Somni 82.
|| 2. Porció elevada d'un moll sobre la mar (Barc., Palma) o sobre un riu (Tortosa); cast. riba, muelle, malecón. Som anats a donar un pasetx per el moll y riba, doc. a. 1787 (BSAL, xxv, 160). Cap camàlich de la riba suava com ell, Pons Auca 92.
|| 3. Porció de terreny costerut i d'alguna elevació (occ., val.); cast. ribazo. Esdevenc en una gran riba e volc devallar a la lebre que era devallada per la riba, Llull Blanq. 54, 2. Só avengut a perillosa riba, Ausiàs March xcviii.
|| 4. Porció de terreny conreada a vora de marge (val.). Una riba de parres en renglera (Benassal). Una riba de mançaneres: un camp de pomeres (El Pinós).
|| 5. Munt de coses, com pedres, palla, herba, fems, etc. (Plana de Vic); cast. pila, montón.
|| 6. Margenada (Monnòver); cast. ribazo. Si li sacares una pedra a una riba... y acomensa a derrocà-se, Cañís 59.
|| 7. Desnivell poc sensible del terreny; cast. resalte, desnivel. Tota persona de la ciutat deia aplanar les carreres en guisa que no hi haia ribes de la una part e de la altra, Mostassaf 52.
|| 8. Riba (o Riba de), prep.: a la vora, al costat; cast. a la oritla, junto a. Estaua riba d'aquell estany, Llull Felix, pt. vii, c. 4. Fo lo conseyl aytal... que anassen riba mar con qui ua contra Maylorques, Jaume I, Cròn. 59. Trobà aquell fadrí riba la mar, Spill 15479. Sobre un gran quer que ha en lo conch de Vingrau ribe lo camí rial, doc. a. 1306 (RLR, vii, 50). Astechà son caval riba d'un arbre, Graal 105.
Riba: topon. a) La Riba: poble de 900 habitants situat a 8 qm. de Valls (Camp de Tarr.).—b) Riba del Penedès: llogaret situat a tres hores de Vilafr. del P. (Guia Cat. 91).—c) Ribes: vila de 2.800 habitants situada dins la vall del seu nom, a l'aiguabarreig del Rigart amb el Freser (comarca del Ripollès).—d) Ribes de Gavà: casa situada en el terme de Sant Feliu de Llobregat (Guia Cat. 91).—e) Sant Pere de Ribes: poble de 2.000 habitants situat a 4 qm. de Sitges (Penedès).
Riba: llin. existent a Barc., Caldes de Mo., Vilan. i G., Almatret, Tremp, St. Mateu del Maestrat, La Jana, etc. Abunda la variant Ribes (escrit Ribas per molts de catalans orientals i baleàrics) a Gir., Barc., Vilan. i G., Tortosa, Agramunt, Arbeca, Ll., Xert, Val., Mall., Eiv., etc. Existeixen també les grafies Riva, Rivas i Rives, filles de la confusió fonètica de la b i la v en molts de dialectes catalans.
    Etim.:
del llatí rīpa, mat. sign. ||1.

2. RIBA f.:
V. ribes, art. 1.