Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. salar
veure  2. salar
veure  3. salar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. SALAR v. tr.
|| 1. Impregnar de sal; posar sal abundant a una cosa perquè no es corrompi. Prena dels porchs salatz los caps e'ls cols, doc. segle XIII (Col. Bof. vi, 6). Que negun blanquer... no gos estendre pells per les plasses ne per les carreres, ne encare salar, palar ne leuar en los rechs los dicmenges, doc. a. 1375 (arx. mun. de Barc.). Prenen sal de les vostres salines per a salar lo peix, doc. a. 1393 (Col. Bof. xli, 84). Que tots los pexos qui's pescaran... ni's salaran, hajen a venir per a vendrer en la dita pescateria, doc. a. 1433 (BSAL, viii, 238).
|| 2. Posar sal a una cosa per donar li sabor; sobretot posar més sal de la que convé; cast. salar. Salar o fer salat: Salio, Pou Thes. Puer. 133.
|| 3. Donar sal al bestiar (Pirineus). Quan varen salar les ovelles, ell va portar una pedraça, Massó Croq. 143.
|| 4. Escampar fregant per sobre un enrajolat una llerada de mescla clara, a fi que s'umplin o embussin els buits de les juntes (Mall.).
|| 5. fig. Deixar d'assistir (a un lloc obligatori). Salar la missa: no anar-hi en dia de precepte. Salar l'escola: fer campana, no anar a escola; cast. hacer novillos. No és per compromís que salau sa missa, Ignor. 11.
    Loc.

Fer-ne (de malifetes) per salar: fer-ne moltes, esser un malfactor o viciós habitual (Mall., Eiv.).
    Fon.:
səɫá (or., bal.); saɫá (occ.); saɫáɾ (val.).
    Etim.:
del llatí vg. *salāre (var. del clàssic salīre), mat. sign. |||| 1, 2.

2. SALAR v. intr.
Parlar usant els articles és i sa (Empordà). Antigament el salar o parlar salat estava molt estès per la Catalunya Vella; actualment queda reduït a una zona litoral compresa entre Cadaqués i Blanes.
    Etim.:
derivat de sa, article, amb terminació verbal presa del verb salar art. 1.

3. SALAR v., grafia ant.,
per celar: Ocultar. Per qua'm sembla que vós no'l davats salar a mi ni a altra, Graal 16. No gos metre en joch daus falsos ne de melloria ne salar, doc. a. 1405 (Jocs Fl. 1895, p. 206).