Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  tu
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

TU pron. personal
de segona persona singular; cast. tu. a) Usat com a subjecte. Ad ipsos feudos que tu donat-li-as, doc. a. 1075 (Rev. Biblgr. Cat. iv, 8). Beneyt sies tu, Senyor, Llull Blanq. 3. Lo senyal que tu'ls faràs, Desclot Cròn., c. 2. Mentres tu esperes el retorn magnífic, Maragall Enllà 9.—b) Usat com a complement precedit de preposició. Si a tu platz, Hom. Org. 3. Disputació la qual ha hauda ab tu, Llull Felix, pt. i, c. 4. Nodreix tot ço que naxerà de tu, Alegre Transf. 82. Axò serà senyal que no escrivim per tu, Ignor. 1. Y a tu, ¿qui et salva, oh niu de les nacions iberes?, Atlàntida i. I en tu beneiré les nacions, Alcover Poem. Bíbl. 26.—c) ant., usat com a complement directe sense preposició (en casos en què el català modern usa la forma de pronom dèbil te o et). Tostemps he conegut tu per bo, Valter Gris. 6. Aquells qui beneyran tu, Serra Gèn. 29. Lo marquès no solament ha oblidat tu, ans encara si matex, Curial, i, 8.
    Loc.
—a) Tractar (o Parlar) de tu: donar a algú aquest tractament.—b) De tu a tu: conversa feta privadament, entre dues persones soles. Açò assuavirà un poc aquest tu a tu que et faig, Casp Proses 100.—c) Tu per tu: cara a cara. «Ens hem trobat tu per tu i no ens hem coneguts».—d) Estar a tu per tu: estar dues persones en oposició una amb l'altra. Y ab tu vinga en l'ayre yo, a tu per tu, Proc. Olives 747.—e) Arribar a tu per tu: barallar-se fort, fins a estar a punt d'agredir-se.—f) Haver-hi tu per tu: haver-hi discussió forta, gairebé violenta (mall., men.). Era un no-ningú; | feia tractos, los negava, | i allà on ell se posava, | sempre hi havia tu per tu, Alcover Cont. 469.—g) No haver-hi tu ni vossa mercè: no haver-hi distinció de jerarquies o accepció de persones. Fassa es propòsit... de no reparar en tu ni vossamercè, y tenir sa honrada franquesa... de dir la pura veritat, Roq. 0.—h) No esser ni tu ni vós: esser curt d'enteniment (Empordà).
    Etim.:
del llatí tū, mat. sign.